Εκπαιδευτής Καταδυτικών Πρώτων Βοηθειών
Emergency First Response (EFR)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος πρώτων βοηθειών Emergency First Response οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εκπαίδευση εκπαιδευτών EFR.

Με το πέρας του προγράμματος και της επιτυχούς γραπτής, προφορικής και πρακτικής εξέτασης, οι συμμετέχοντες αποκτούν Δίπλωμα Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών EFR.

Καθώς το πρόγραμμα είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές EFR μπορούν να το διδάξουν σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία Ειρηνικού και Αυστραλία.

Οι επιτυχόντες της εκπαίδευσης εκπαιδευτών EFR, καταρτίζονται και αποκτούν το δικαίωμα της διεξαγωγής εκπαιδεύσεων σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών EFR.

Προϋποθέσεις και Δικαίωμα Συμμετοχής:

  • Κάτοχος Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών EFR.
  • Ηλικία άνω των 18 ετών.

Η διάρκεια του προγράμματος εκπαιδευτών EFR είναι 24 - 27 ώρες, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των εξετάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής επίσης, έχουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας και οι κάτοχοι πιστοποίησης πρώτων βοηθειών από άλλο αναγνωρισμένο φορέα, ως ακολούθως:

  • Divers Alert Network (DAN)
  • Red Cross
  • Saint John’s Ambulance
  • European Resuscitation Council
  • American Heart Association
  • Work Safety

Εφόσον διαθέτετε πιστοποιητικό απο φορέα που δε βρίσκεται στην ανωτέρω λίστα, θα ενημερωθείτε απο τη Rescue Training International για την εγκυρότητα και την ισχύ του.

Ενδιαφέρεστε για τα Προγράμματα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών;

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.